Det du MÅSTE vetaElektriker TipsFörsäkring för hantverkTa i Med Hårdhanskarna

Så skadar sig elektriker

Av alla skador som elektriker får sker de flesta i huvudet. Det kan exempelvis vara att man slår huvudet i något eller att det kommer skräp som skadar ögat. Statistiken visar att det är 21 % av alla skador på elektriker som sker i huvudet. Det rapporterade branschtidningen Elinstallatören om i mars 2017. Sammanställningen utfördes av AFA.

Försäkringsbolaget AFA genomförde en stor undersökning som sedan mynnade ut i rapporten ”Arbetsolyckor och sjukskrivningar i byggbranschen”(2017). Undersökningen hade inte enbart fokus på elektriker utan även bland annat byggnadsmålare, VVS-montörer, isoleringsmontörer m.m.

En slutsats är att byggbranschen har fler personskador än många andra branscher. Det visar sig tydligt med statistik. Av alla som jobbar i Sverige jobbar ca 5 % inom byggsektorn som snickare, elektriker, VVS-montör osv. Men av alla arbetssjukdomar så står denna grupp för 30 %.

De är alltså rejält överrepresenterade. När det däremot kommer till psykiska sjukdomar och diagnoser är byggsektorn istället underrepresenterad. Snittet är 0,53 % av alla långtidssjukskrivna medan det inom bygg är 0,3%.

Fallolyckor vanligast

Inom byggbranschen är det fallolyckor som dominerar. Det är då exempelvis en elektriker som i ramlat från stegar, bockar och liknande. Efter fallolyckor kommer skador som skett av olika handverktyg/maskiner. För en elektriker är det störst risk att skadas av borrmaskiner och sågar.

Det finns allts stora likheter mellan hur en elektriker skadas mot hur andra inom byggsektorn skadas. Däremot finns en tydlig skillnad – elrelaterade skadorna.

Av den totala mängden olika olyckor står nämligen elrelaterade skador för 17 %. Generellt är dessa skador mindre än vid övriga skadetillfällen.

Främst huvudet

Ser man till var på kroppen som skadorna uppkommer så är det främst huvud, hals och ansikte där 21 % av skadorna uppkommer. Därefter kommer fingrar med 16 %. På tredjeplats kommer handled och hand med 11 %.

AFA

AFA är ett försäkringsbolag som ägs gemensamt av arbetsmarknadens olika aktörer. Försäkringarna ingår i kollektivavtalet hos över 4 miljoner personer i Sverige. Bland annat har de försäkringar som ger ersättning om en anställd får en arbetsskada, är föräldraledig eller avlider. De jobbar mycket med att ta fram statistik som sedan kan ligga till grund för arbetsmiljöförbättringar.

Elinstallatören

Elinstallatören är Sveriges största branschtidning inom elteknik och elinstallation. Tidningen ges ut 11 gånger per år. Utöver papperstidning publiceras många artiklar via deras webbplats. Oavsett om man är prenumerant eller inte så kan äldre tidningar läsas gratis via E-tidning på hemsidan.