Det du MÅSTE vetaElektriker TipsTa i Med Hårdhanskarna

Komvuxutbildning – Bli elektriker

Komvux erbjuder i de flesta kommuner både teoretiska studier för att sedan kunna komma in på högskola samt praktisk utbildning som gör att man direkt kan börja jobba. Vilka utbildningar som erbjuds beror delvis på vad arbetsmarknaden efterfrågar. Det är vanligt att utbildningar finns som matchar gymnasieutbildningar. Gick du inte vård- och omsorg på gymnasiet och vill bli undersköterska kan du läsa detta på Komvux. Vill du bli elektriker men inte har godkända betyg från Bygg- och anläggningsprogrammet kan detta ordnas på Komvux. Det kan däremot variera i utbud mellan olika städer.

Följande information är tagen från utbildningsföretagets Lernias hemsida där de presenterar yrket elektriker och visar hur utbildning är upplagd om man väljer deras Komvux-utbildning.

Välj inriktning

Elektriker är ett brett yrke och under utbildningen får därmed eleverna välja inriktning. Det är exempelvis serviceelektriker, industrielektriker eller installationselektriker. Vad man behöver kunna varierar därmed något beroende på inriktning även om vissa ämnen delas av alla inom branschen.

Teori och praktik

Utbildningen är uppbyggd av både teoretiska lektioner, praktiska övningar och arbetsplatsförlagd praktik. Under dessa praktikperioder får eleverna god insyn i hur det är att jobba som elektriker och samtidigt chansen att visa upp sina kunskaper. Det är inte sällan som dessa praktikperioder för rörmokare göteborg innebär kommande extrajobb eller till och med anställning efter slutförd utbildning.

Vem passar det?

En generell regel på Komvux är att man får gå utbildning det år man fyller 20 år. Är man yngre är det gymnasieutbildning som är relevant. Det finns däremot ett undantag för dessa rörmokare göteborg. Har du läst klart hela gymnasieutbildningen och är yngre än 20 kan du även få plats på Komvux. Det ska alltså inte vara en ”konkurrerande” verksamhet mot gymnasiet.

Är det många sökande är det kommunens regler som avgör vilka som får ta del av utbildningen. Även om det är Lernia som håller i utbildningen som rörmokare göteborg så sker det inom kommunens ramar och därmed är det dessa som avgör turordningen.

Sök till utbildningen

Så länge det är utbildning inom Komvux ska ansökan ske via den kommunala avdelningen av Komvux. Det brukar finnas information på kommunens hemsida om både kontaktuppgifter till skolan samt hur ansökan sker.

Är utbildningen i en kommun där du inte är skriven ska du ändå skicka in din ansökan till den kommun där du bor. Det är sedan upp till kommunen att bevilja, eller avslå, ansökan om att läsa på annan ort.

Arbetsmarknad

Generellt är arbetsmarknaden för hantverkare mycket god. Detta inte minst i storstäderna där hantverkare inom flera olika områden anses vara bristyrken. Som nyutbildad elektriker är chansen alltså stor att du får jobb. Däremot väntar först en lärlingstid. Det betyder att du får betydligt lägre lön som rörmokare göteborg under lärlingsperioden och att detta ska ses som en utbildningstid inom företaget.

Efter grundutbildningen och sedan lärlingsutbildning kan ansökan om elektrikercertifikat ske. Det bevisar att komplett utbildning genomförts.

Även om utbildning är viktigt så väger kontakter och erfarenhet även tungt när arbete ska sökas. För många är praktiktiden nyckeln som ”låser upp” vägen till arbetsmarknaden. Även om praktikplatsen inte kan erbjuda jobb så kan de användas som en god referens.