Det du MÅSTE vetaFörsäkring för hantverkTa i Med Hårdhanskarna

Att välja köksluckor av laminat

I en köksrenovering finns det hundratals val att gå igenom och ett utav de valen är valet utav kökslucka. Att välja laminat kan passa vissa men inte andra och här ska vi gå igenom lite vad du ska tänka på om det är så att du överväger att välja laminat till dina köksluckor i din köksrenovering.

Positivt och negativt
Laminat är bra för den som har en begränsad budget till sin köksrenovering men ändå vill få ett resultat som ändå ser exklusivt och nygjort ut. Det är ett material som kan härma vilket du vill och man kan ändå vara nöjd med det färdiga resultatet, det är nämligen en super bra imitation på det man vill likna.

Det som dock kan vara en nackdel i att välja laminat är att om det skulle bli en repa på det efter din köksrenovering göteborg så är det inte så lätt att laga och få det att se snyggt ut, det är heller inte det allra tåligaste materialet på marknaden. Däremot så ska det sägas att laminat är lätt att hålla rent.

Färgen på laminat håller ofta väldigt länge och man behöver inte vara rädd för att den bleks när solen lyser in genom rutan. Om du väljer laminat av fin kvalité och är någorlunda försiktig så kan detta material hålla länge.

Hur kan det se ut?
Laminat skapar är egentligen en avbild av det du vill efterlikna och det kan vara i princip vad som helst varken det är trä, betong, hela färger, bilder med mera. Ett fint laminat är gjort i 3D som skapar ett helt annat djup och en verklighetskänsla, det kan vara valet för din i din köksrenovering då det blir ett väldigt fint resultat. Om du bara vill ha rena färger i din köksrenovering så tillverkas laminatet med ett lager så att det ser ut som att det är målat, det kan antingen se ut att vara matt målat eller blankt. Allt vad du önskar!

Vad är laminat?
Det är egentligen bara papper och lim i flera lager som man har pressat ihop i en väldigt hög temperatur. Laminat kan göras i massa olika kvalitéer beroende på vad företaget vill ha för just sina laminatskivor. Melamin som är den allra billigaste kvalitén av laminat är en spånskiva med några papperslager på sig. Dessa är väldigt känsliga för vatten så det kan vara något att tänka över i sin köksrenovering om du är sån som ofta glömmer köksfläkten, helt nya skåpsluckor av Melamin kan då vara förstört inom kort.

 

Read More
Det du MÅSTE vetaFörsäkring för hantverkTa i Med Hårdhanskarna

Köksrenovering – Har du koll på?

Ta dig tid att planera er köksrenovering i lugn och ro. Fundera över vad som är viktigast och prova med olika idéer och inredningar innan ni bestämmer er. Innan ni påbörjar arbetet bör ni bland annat ha tänkt på:

Varför gör ni en köksrenovering?

Är det fuktskada eller mögel finns inget alternativ. Då måste renoveringen ske oavsett om man har behov av ny inredning, mer förvaring eller annat. Men många gånger handlar det om att skapa nya funktioner eller större flexibilitet. Fråga dig själv vad som ligger bakom er köksrenovering och vad ni därmed bör fokusera på lite extra. Är det förvaringen som är bristfällig? Vill ni få det snyggare? Eller är det vitvarorna som inte längre hänger med? Det är bra utgångspunkt i alla fall.

Vad är dåligt idag?

Lista upp alla saker ni upplever störande i ert nuvarande kök. Vad är det för detaljer som skulle kunna vara bättre. Här är det viktigt att låta kreativitet och behov styra – inte budget eller praktisk tillämpning. Skriv ner alla önskemål oavsett vad det innebär. Att strypa kreativiteten på ett tidigt stadie är bara onödigt.

Stil, färg och form – Hur viktigt är estetik?

Som nämnts genomför en köksrenovering ofta för att ge köket ett behövligt ”ansiktslyft” eller en köksrenovering. Då är det extra viktigt att lägga fokus på stil, färg och form. Vill ni ha ett speciellt tema genom hela köket? Då handlar det om att planera för detta helt igenom.

Här bör ni även fundera på hur personligt köket ska vara. Med andra ord om stil och färg enbart ska anpassas till era önskemål eller om det även handlar om att tänka långsiktigt inför kommande försäljning. Ett allt för ”unikt” kök kan bli avskräckande för framtida köpare.

Vad ska förvaras och var?

Man kan aldrig få för mycket förvaring i ett kök. Men det är otroligt lätt att få för lite. Utgå från dagens situation och avgör om ni behöver mer förvaring eller inte. Om så är fallet – hur skapas detta? Det handlar inte enbart om att skapa mer förvaring utan att även effektivisera den förvaring som finns. Kan lådor och skåp byggas om för att maximera platsen? Kan exempelvis hörnskåpen få ”karusell” som gör att man når allt i hela skåpet?

Vilken teknik ska in i köket?

Frågan om vilken teknik som ska lyftas in i köket är relativt ny. Det var knappast något som de som gjorde köksrenovering på 90-talet tänkte på. Idag blir det däremot mer integrerat och det digitala hemmet blir vanligare. Kanske ska det finnas möjlighet att spela musik i köket via inbyggda högtalare i skåp eller väggar? Du kopplar samman telefonen med blåtand och för därmed över musik eller radio direkt när du vill lyssna.

Här kan även USB-uttagen nämnas. Idag finns det vägguttag med integrerade USB-uttag. Därmed kan mobilen laddas likväl som att andra produkter kan monteras som drivs med USB-sladd. Eller varför inte montera in belysning och en iPad-hållare. Enkelt när receptet är digitalt och den stora tunga receptboken inte längre känns så modern.

Read More
Det du MÅSTE vetaElektriker TipsUncategorized

Krav på små avlopp

Som rörmokare eller rörläggare behöver man ofta någon gång lära sig om de krav som ställs på små avlopp. Som rörläggare kanske man först och främst är intresserad av hur de läggs rent praktiskt, men det teoretiska sammanfaller naturligtvis väl med hur rörläggare och rörmokare generellt arbetar. Det finns givetvis många krav som ställs på mindre avlopp – här tar vi upp några av dem:

Miljöskydd

Som rörläggare har man ett visst ansvar för miljön i sitt arbete som rörmokare stockholm. Det är dock kanske inte främst hos den som är rörläggare som det här ansvaret ligger. När det gäller miljön står det tydligt att syreförbrukande ämnen bör reduceras med 90 %, vilket de flesta klarar av att genomföra idag.

Främst är det kanske fosfor man vill bekämpa. Man vet nämligen att ämnet bidrar ganska starkt till övergödning av vattendrag och sjöar. Exakt hur hårda krav som ställs varierar mellan kommuner. Vanligt är dock att man satsar på att förminska förekomsten av det här ämnet så gott som det bara går.

Hygienisk säkerhet

Av naturliga skäl finns det vissa krav på vilken standard vattnet ska ha. Vid utsläpp där människor riskerar att exponeras ska det renade avloppsvattnet ha en kvalitet som är dugligt för strandbad. Mer precist är det bakteriehalten som måste hållas ned på en viss nivå, som anses vara tjänlig för badare.

Vidare finns regler om att det inte ska finnas några risker för att lokala vattentäkter kan förorenas av rörmokare stockholm. Det är Lokaliseringsregeln som reglerar detta. Den säger att man inte får placera avloppet för nära vattentäkter av rörmokarenistockholm.se eller andra känsliga objekt (oaktat om dessa används just då eller inte).

Krav på kretslopp

Något annat man tittar på är hur näringsämnen från avloppet förs tillbaka till odlad mark. Om så sker är det av stor betydelse för hållbarheten i samhället i helhet. Idag finns många tekniker som rörläggare och rörmokare stockholm tittar på, som kan användas i såväl stora system som i mindre avlopp för enskilda hushåll. Allt fler kommuner inför krav kring detta.

Kontroller

Det ställs vissa krav på att det är någorlunda enkelt att kontrollera avloppets funktion. I praktiken innebär det här att det ska finnas en provpunkt där det är möjligt att ta prover på renat vatten. Särskilt aktuellt är det här kravet när tillståndet i fråga bygger på ett funktionskrav.

Skillnader mellan kommuner

Som nämnt lite högre upp i den här texten skiljer sig vissa saker mellan olika kommuner. Ett exempel på något som skiljer sig är regleringen av fosfor, som på vissa håll i landet är betydligt hårdare än i andra. Innan man anlitar en rörläggare för att inleda ett projekt är det viktigt att man på förhand förvissar sig om vad som gäller i just den kommun som projektet ska verkställas.

Tänk på att regler du läser på nätet inte nödvändigtvis behöver stämma för just dig, såvida det inte handlar om lagar eller andra bestämmelser som gäller nationellt. Det är den som är fastighetsägare som har ansvar för att avloppet fungerar som det ska – därför är det viktigt att läsa på.

Read More
Det du MÅSTE vetaElektriker TipsTa i Med Hårdhanskarna

Komvuxutbildning – Bli elektriker

Komvux erbjuder i de flesta kommuner både teoretiska studier för att sedan kunna komma in på högskola samt praktisk utbildning som gör att man direkt kan börja jobba. Vilka utbildningar som erbjuds beror delvis på vad arbetsmarknaden efterfrågar. Det är vanligt att utbildningar finns som matchar gymnasieutbildningar. Gick du inte vård- och omsorg på gymnasiet och vill bli undersköterska kan du läsa detta på Komvux. Vill du bli elektriker men inte har godkända betyg från Bygg- och anläggningsprogrammet kan detta ordnas på Komvux. Det kan däremot variera i utbud mellan olika städer.

Följande information är tagen från utbildningsföretagets Lernias hemsida där de presenterar yrket elektriker och visar hur utbildning är upplagd om man väljer deras Komvux-utbildning.

Välj inriktning

Elektriker är ett brett yrke och under utbildningen får därmed eleverna välja inriktning. Det är exempelvis serviceelektriker, industrielektriker eller installationselektriker. Vad man behöver kunna varierar därmed något beroende på inriktning även om vissa ämnen delas av alla inom branschen.

Teori och praktik

Utbildningen är uppbyggd av både teoretiska lektioner, praktiska övningar och arbetsplatsförlagd praktik. Under dessa praktikperioder får eleverna god insyn i hur det är att jobba som elektriker och samtidigt chansen att visa upp sina kunskaper. Det är inte sällan som dessa praktikperioder för rörmokare göteborg innebär kommande extrajobb eller till och med anställning efter slutförd utbildning.

Vem passar det?

En generell regel på Komvux är att man får gå utbildning det år man fyller 20 år. Är man yngre är det gymnasieutbildning som är relevant. Det finns däremot ett undantag för dessa rörmokare göteborg. Har du läst klart hela gymnasieutbildningen och är yngre än 20 kan du även få plats på Komvux. Det ska alltså inte vara en ”konkurrerande” verksamhet mot gymnasiet.

Är det många sökande är det kommunens regler som avgör vilka som får ta del av utbildningen. Även om det är Lernia som håller i utbildningen som rörmokare göteborg så sker det inom kommunens ramar och därmed är det dessa som avgör turordningen.

Sök till utbildningen

Så länge det är utbildning inom Komvux ska ansökan ske via den kommunala avdelningen av Komvux. Det brukar finnas information på kommunens hemsida om både kontaktuppgifter till skolan samt hur ansökan sker.

Är utbildningen i en kommun där du inte är skriven ska du ändå skicka in din ansökan till den kommun där du bor. Det är sedan upp till kommunen att bevilja, eller avslå, ansökan om att läsa på annan ort.

Arbetsmarknad

Generellt är arbetsmarknaden för hantverkare mycket god. Detta inte minst i storstäderna där hantverkare inom flera olika områden anses vara bristyrken. Som nyutbildad elektriker är chansen alltså stor att du får jobb. Däremot väntar först en lärlingstid. Det betyder att du får betydligt lägre lön som rörmokare göteborg under lärlingsperioden och att detta ska ses som en utbildningstid inom företaget.

Efter grundutbildningen och sedan lärlingsutbildning kan ansökan om elektrikercertifikat ske. Det bevisar att komplett utbildning genomförts.

Även om utbildning är viktigt så väger kontakter och erfarenhet även tungt när arbete ska sökas. För många är praktiktiden nyckeln som ”låser upp” vägen till arbetsmarknaden. Även om praktikplatsen inte kan erbjuda jobb så kan de användas som en god referens.

Read More
Det du MÅSTE vetaElektriker TipsFörsäkring för hantverkTa i Med Hårdhanskarna

Så skadar sig elektriker

Av alla skador som elektriker får sker de flesta i huvudet. Det kan exempelvis vara att man slår huvudet i något eller att det kommer skräp som skadar ögat. Statistiken visar att det är 21 % av alla skador på elektriker som sker i huvudet. Det rapporterade branschtidningen Elinstallatören om i mars 2017. Sammanställningen utfördes av AFA.

Försäkringsbolaget AFA genomförde en stor undersökning som sedan mynnade ut i rapporten ”Arbetsolyckor och sjukskrivningar i byggbranschen”(2017). Undersökningen hade inte enbart fokus på elektriker utan även bland annat byggnadsmålare, VVS-montörer, isoleringsmontörer m.m.

En slutsats är att byggbranschen har fler personskador än många andra branscher. Det visar sig tydligt med statistik. Av alla som jobbar i Sverige jobbar ca 5 % inom byggsektorn som snickare, elektriker, VVS-montör osv. Men av alla arbetssjukdomar så står denna grupp för 30 %.

De är alltså rejält överrepresenterade. När det däremot kommer till psykiska sjukdomar och diagnoser är byggsektorn istället underrepresenterad. Snittet är 0,53 % av alla långtidssjukskrivna medan det inom bygg är 0,3%.

Fallolyckor vanligast

Inom byggbranschen är det fallolyckor som dominerar. Det är då exempelvis en elektriker som i ramlat från stegar, bockar och liknande. Efter fallolyckor kommer skador som skett av olika handverktyg/maskiner. För en elektriker är det störst risk att skadas av borrmaskiner och sågar.

Det finns allts stora likheter mellan hur en elektriker skadas mot hur andra inom byggsektorn skadas. Däremot finns en tydlig skillnad – elrelaterade skadorna.

Av den totala mängden olika olyckor står nämligen elrelaterade skador för 17 %. Generellt är dessa skador mindre än vid övriga skadetillfällen.

Främst huvudet

Ser man till var på kroppen som skadorna uppkommer så är det främst huvud, hals och ansikte där 21 % av skadorna uppkommer. Därefter kommer fingrar med 16 %. På tredjeplats kommer handled och hand med 11 %.

AFA

AFA är ett försäkringsbolag som ägs gemensamt av arbetsmarknadens olika aktörer. Försäkringarna ingår i kollektivavtalet hos över 4 miljoner personer i Sverige. Bland annat har de försäkringar som ger ersättning om en anställd får en arbetsskada, är föräldraledig eller avlider. De jobbar mycket med att ta fram statistik som sedan kan ligga till grund för arbetsmiljöförbättringar.

Elinstallatören

Elinstallatören är Sveriges största branschtidning inom elteknik och elinstallation. Tidningen ges ut 11 gånger per år. Utöver papperstidning publiceras många artiklar via deras webbplats. Oavsett om man är prenumerant eller inte så kan äldre tidningar läsas gratis via E-tidning på hemsidan.

 

Read More