Det du MÅSTE vetaElektriker TipsUncategorized

Krav på små avlopp

Som rörmokare eller rörläggare behöver man ofta någon gång lära sig om de krav som ställs på små avlopp. Som rörläggare kanske man först och främst är intresserad av hur de läggs rent praktiskt, men det teoretiska sammanfaller naturligtvis väl med hur rörläggare och rörmokare generellt arbetar. Det finns givetvis många krav som ställs på mindre avlopp – här tar vi upp några av dem:

Miljöskydd

Som rörläggare har man ett visst ansvar för miljön i sitt arbete som rörmokare stockholm. Det är dock kanske inte främst hos den som är rörläggare som det här ansvaret ligger. När det gäller miljön står det tydligt att syreförbrukande ämnen bör reduceras med 90 %, vilket de flesta klarar av att genomföra idag.

Främst är det kanske fosfor man vill bekämpa. Man vet nämligen att ämnet bidrar ganska starkt till övergödning av vattendrag och sjöar. Exakt hur hårda krav som ställs varierar mellan kommuner. Vanligt är dock att man satsar på att förminska förekomsten av det här ämnet så gott som det bara går.

Hygienisk säkerhet

Av naturliga skäl finns det vissa krav på vilken standard vattnet ska ha. Vid utsläpp där människor riskerar att exponeras ska det renade avloppsvattnet ha en kvalitet som är dugligt för strandbad. Mer precist är det bakteriehalten som måste hållas ned på en viss nivå, som anses vara tjänlig för badare.

Vidare finns regler om att det inte ska finnas några risker för att lokala vattentäkter kan förorenas av rörmokare stockholm. Det är Lokaliseringsregeln som reglerar detta. Den säger att man inte får placera avloppet för nära vattentäkter av rörmokarenistockholm.se eller andra känsliga objekt (oaktat om dessa används just då eller inte).

Krav på kretslopp

Något annat man tittar på är hur näringsämnen från avloppet förs tillbaka till odlad mark. Om så sker är det av stor betydelse för hållbarheten i samhället i helhet. Idag finns många tekniker som rörläggare och rörmokare stockholm tittar på, som kan användas i såväl stora system som i mindre avlopp för enskilda hushåll. Allt fler kommuner inför krav kring detta.

Kontroller

Det ställs vissa krav på att det är någorlunda enkelt att kontrollera avloppets funktion. I praktiken innebär det här att det ska finnas en provpunkt där det är möjligt att ta prover på renat vatten. Särskilt aktuellt är det här kravet när tillståndet i fråga bygger på ett funktionskrav.

Skillnader mellan kommuner

Som nämnt lite högre upp i den här texten skiljer sig vissa saker mellan olika kommuner. Ett exempel på något som skiljer sig är regleringen av fosfor, som på vissa håll i landet är betydligt hårdare än i andra. Innan man anlitar en rörläggare för att inleda ett projekt är det viktigt att man på förhand förvissar sig om vad som gäller i just den kommun som projektet ska verkställas.

Tänk på att regler du läser på nätet inte nödvändigtvis behöver stämma för just dig, såvida det inte handlar om lagar eller andra bestämmelser som gäller nationellt. Det är den som är fastighetsägare som har ansvar för att avloppet fungerar som det ska – därför är det viktigt att läsa på.